BALKAN LINK organizacija za razvoj regiona
• Ostvarenje prava na zdravu životnu sredinu kao osnovu za razvoj civilnog društva
BALKAN LINK organizacija za razvoj regiona
Osmišljavanje savremenih načina komunikacije u razmeni informacija u cilju lokalno ekonomskog razvoja (LER)
BALKAN LINK organizacija za razvoj regiona
Ostvarenje prava na zdravu životnu sredinu kao osnovu za razvoj civilnog društva

Vizijanaše organizacije

Sample image

Organizacija za razvoj regiona „Balkan Link“ osnovana kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino i nedobitno udruženje građana vidi Srbiju i Vojvodinu, u sledećih 10 godina...

Saznaj više

Misijanaše organizacije

Sample image

Uvezivanje gradova regiona u cilju lokalno ekonomskog razvoja. Osmišljavanje savremenih načina komunikacije u razmeni informacija u cilju lokalno ekonomskog razvoja ...

Saznaj više

Ciljevinaše organizacije

Sample image

 Organizacija za razvoj regiona „Balkan Link“ osnovana kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino i nedobitno udruženje građana vidi Srbiju i Vojvodinu, u sledećih 10 godina...

Saznaj više

Organizacija za razvoj regiona „Balkan Link“ osnovana kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino i nedobitno udruženje građana vidi Srbiju i Vojvodinu, u sledećih 10 godina, kao razvijenu državu sa stabilnom ekonomijom, jakim lokalnim samoupravama, središtem investicionih projekata regiona jugoistočne Evrope i atraktivnu turističku destinaciju.

Pročitajte više»

USAID

Linkovi na državne institucije koje pomažu LER

     

Uvezivanje gradova regiona u cilju lokalno ekonomskog razvoja.
Osmišljavanje savremenih načina komunikacije u razmeni informacija u cilju lokalno ekonomskog razvoja (LER).

BALKAN LINK TIM

Primena principa održivog ekonomskog razvoja.
Ostvarenje prava na zdravu životnu sredinu kao osnovu za razvoj civilnog društva

BALKAN LINK TIM

Zalaganje za razvoj turističkog potencijala, podsticanje urbanog i ruralnog razvoja u cilju ekonomskog prosperiteta.

BALKAN LINK TIM